50cc MC-race i Sverige

Inom sporten roadracing finns det flera klasser och en av dem var 50cc. Klassen kallas också för 50 GB eller 50-kubiksklassen. Den ingick i Grand Prix Roadracing som ofta också skrivs MotoGP. Tävlingen anses vara den finaste som det Internationella motorcykelförbundet anordnar. Just 50cc kördes mellan åren 1962 till 1983.

Sammanlagt kördes 22 mästerskap och guldmedaljerna delades mellan tio stycken personer. Den mest framgångsrika var Angel Nieto. Efter dessa år och säsonger ersattes klassen istället av 80GP. Namnet 50cc kommer av att den högsta cylindervolymen låg på 50 cm³. Några framgångsrika märken i klassen var bland andra Suzuki, Bultaco och Kreidler.

50cc i svenska tävlingar

Även om klassen numera är nedlagd internationellt i stora tävlingar körs den fortfarande i Sverige. Förutom att kallas för 50cc heter den också klass 2B. Reglerna är att en motorcykel som deltar i denna klass vanligtvis är godkänd om cykeln har deltagit i SM eller i VM. Fordonet ska då fortfarande ha samma utförande. En replika av samma cykel kan också den vara godkänd att tävla med om dess väsentliga delar överensstämmer med originalcykeln. Varje klass har en ansvarig som går att kontakta vid frågor eller osäkerhet kring om cykeln är godkänd för tävling. Det är MCHK som tagit fram regelverket.

Svensk förening för klassisk racing

MCHK-racing och Svemo är två föreningar i Sverige för klassisk racing. De utarbetar regler kring hur ett fordon får vara uppbyggt, vilka klasser som ska finnas, anordnar tävlingar samt genomför förarkurser. Förarkurserna hålls vanligen i samband med ett evenemang eller banträff. 2018 års förarkurs hölls exempelvis på Sviesta motorstadion i Linköping. På hemsidan för MCHK presenteras löpande information om tävlingar i exempelvis 50cc-klassen och vad som krävs för att få vara med att tävla. Förutom i Linköping hålls MC-race i den aktuella klassen i bland annat Anderstorp i Småland och i Våler som ligger i Norge relativt nära den värmländska gränsen.